Ubezpieczenie turystyczne - porównywarka ofert online

Skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeń turystycznych, aby w 3 min. porównać ceny i zakres ubezpieczeń podróżnych (turystycznych) w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych jednocześnie. Za pomocą naszego kalkulatora ubezpieczeń podróżnych online sprawdzisz aż 43 oferty najlepszych polis na podróż. Za ubezpieczenie turystyczne zapłacisz kartą lub przelewem online. Oszczędź z nami. Tak jak już zrobiło to ponad 250 000 innych klientów!

Ubezpieczenie turystyczne

Zbliża się termin podróży zagranicznej, a Ty potrzebujesz dobrze ubezpieczenia podróżnego dopasowanego do swoich potrzeb? Nie wiesz, czy potrzebujesz oddzielne ubezpieczenia turystyczne dla każdego członka wyjazdu, czy wystarczy jedno? Skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeń turystycznych, aby w 3 minuty porównać ceny i zakres ubezpieczeń podróżnych (turystycznych) w kilkunastu towarzystwach ubezpieczeniowych jednocześnie. Za pomocą naszego kalkulatora ubezpieczeń podróżnych online sprawdzisz kilkadziesiąt najlepszych polis na podróż. Za ubezpieczenie turystyczne zapłacisz kartą lub przelewem online. Oszczędź z nami. Tak jak robi to tysiące klientów. 

Ubezpieczenie turystyczne - co to takiego?

Ubezpieczenie turystyczne – ubezpieczenie podróżne - to rodzaj polisy, która gwarantuje wsparcie w razie kłopotów ze zdrowiem oraz nieszczęśliwych wypadków na czas wyjazdów zagranicznych. Ochrona ubezpieczenia podróżnego zaczyna działać w momencie przekroczenia granicy aż do dnia powrotu. Ubezpieczenie turystyczne zapewnia podstawowy zakres, obejmujący koszty leczenia (ubezpieczenie kosztów leczenia) i NNW. Każde ubezpieczenie podróżne można rozbudować o dodatkowe elementy i rozszerzenia, tak aby jego zakres idealnie odpowiadał indywidulanym potrzebom klienta. Dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie ubezpieczenia podróżnego, należy zapoznać się dokładnie z regulaminem świadczenia usług ubezpieczeniowych. Dokument OWU zawiera wszystkie najważniejsze informacje dotyczące rozszerzeń zakresu polisy.  

Polisę turystyczną można zakupić na okres od jednego dnia do maksymalnie roku, na wyjazdy zagraniczne w obrębie całego świata. Warto jednak pamiętać, że towarzystwa ubezpieczeniowe rozróżniają 3 typy polis pod kątem terytorium ochrony: Polska, Europa, Świat. Do wyboru są różne sumy gwarantowane oraz pakiety. Każdy może samodzielnie dopasować zakres ochrony ubezpieczenia podróżnego pod kątem swoich potrzeb, możliwości, oczekiwań, a także planów wakacyjnych. 

Oddzielne ubezpieczenia turystyczne dla kilku osób nie są konieczne. Jedno ubezpieczenie podróżne może ochroną objąć 10 osób. Nie muszą one być spokrewnione ze sobą, a zakupu może dokonać dowolny uczestnik podróży zagranicznej. Ubezpieczenie turystyczne jest dostępne dla każdego, bez względu na wiek. 

Młodsze osoby w ramach ochrony ubezpieczeniowej mogą liczyć na niższą składkę w ubezpieczeniu podróżnym (dotyczy to dzieci i młodych osób do 26 roku życia maksymalnie), zaś osoby starsze (w zależności od ubezpieczyciela - powyżej 60, 65 lub 70 roku życia) muszą liczyć się z naliczeniem zwyżki za wiek. 

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie turystyczne?

Urlop z założenia ma być czasem relaksu i odpoczynku. Niestety problemy nie wybierają, a te, które zdarzają się podczas wyjazdu zagranicznego – czy to w celach wypoczynkowych, czy służbowych – są szczególnie dotkliwe. Tracimy niepotrzebny czas, nerwy i bardzo często sporą część pieniędzy. Niespodziewane kłopoty ze zdrowiem, kradzież, nieszczęśliwy wypadek, przypadkowe zniszczenie czyjegoś mienia, stłuczka – wszystkie te sytuacje mogą zdarzyć się każdemu. 

W każdym z tych przypadków ubezpieczenie podróżne będzie idealnym rozwiązaniem. Dzięki dobrze dopasowanej polisie można szybko i sprawnie poradzić sobie zarówno z tymi mniejszymi, jak i większymi problemami. Szczególnie za granicą taka pomoc jest istotna. Leczenie poza Polską bywa bardzo kosztowne, a wiele usług medycznych, które w naszym kraju są bezpłatne – w inny państwie potrafią kosztować krocie. Transport medyczny do kraju, leczenie ambulatoryjne, transport karetką, asysta medyczna, hospitalizacja, leczenie farmakologiczne, akcje ratownicze – wszystkie te zdarzenia to koszt od kilku do kilku dziesięciu tysięcy złotych za pojedynczą usługę. Jeśli turysta posiada ubezpieczenie turystyczne – koszty w ramach ochrony ubezpieczeniowej pokryje towarzystwo, jeśli nie posiada polisy – rachunek za wszystko będzie musiał pokryć z własnej kieszeni. 

Nie tylko koszty leczenia są istotnym elementem ubezpieczenia turystycznego. Równie ważne i przydatne będzie: 

 • NNW – ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, 
 • Ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego – w przypadku jego kradzieży, opóźnienia lub zgubienia, 
 • Assistance – pomoc w zakresie technicznym, informacyjnym i medycznym w sytuacji kryzysowej, 
 • OC w życiu prywatnym - wsparcie finansowe za szkody wyrządzone osobom trzecim, lub na mieniu osoby trzeciej. 

Odpowiednio dopasowane ubezpieczenie turystyczne to gwarancja poczucia bezpieczeństwa, ale i doskonała przestrzeń do odpoczynku i relaksu. Mając ze sobą na wakacjach polisę – nie trzeba martwić się o nic.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego a turystyczne ubezpieczenie

Na terenie Unii Europejskiej oraz krajów należących do EFTA można skorzystać z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Trzeba jednak pamiętać, że dokument zapewnia jedynie podstawową pomoc w razie zagrożenia zdrowia i życia - jako ubezpieczenie zdrowotne jest podstawową formą. EKUZ (europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego) nie pokryje między innymi transportu powrotnego do kraju, zakupu leków i środków medycznych, usług nierefundowanych przez służbę zdrowia w danym kraju, nie zagwarantuje wsparcia w razie kradzieży czy wypadku. Karta nie gwarantuje również wsparcia informacyjnego w razie jakichkolwiek kłopotów podczas pobytu za granicą. Poza granicami Unii Europejskiej i krajów EFTA koszty leczenia i ratownictwa są w 100% opłacane przez poszkodowanego lub jego rodzinę. Brak polisy będzie więc wiązał się z koniecznością pokrycia wszystkich opłat, a Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego na niewiele się zda. 

Warto też pamiętać, że w niektóre kraje świata mogą wymagać posiadania ubezpieczenia turystycznego na odpowiednią sumę gwarantowaną. Dokument posiadania ochrony należy okazać np. podczas składania wniosku o wizę czy podczas przekraczania granicy. W niektórych państwach, jak np. w USA, Kanadzie, Australii czy Japonii koszty leczenia (ubezpieczenie kosztów leczenia) są bardzo wysokie. Nie brakuje historii osób, które musiały skorzystać w tych krajach z pomocy medycznej i naraziły się na wydatki rzędy kilkuset tysięcy dolarów. 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego  Ubezpieczenie turystyczne 
Pokrywa koszty leczenia tylko częściowo Pokrywa koszty leczenia w całości
Działa jedynie na terenie UE i EFTY Działa na terenie całego świata
Honorowana jest jedynie w placówkach publicznych Honorowane jest również w prywatnych placówkach
Zapewnia wsparcie jedynie podczas problemów ze zdrowiem Zapewnia szeroki zakres ochrony

Co zapewnia ubezpieczenie turystyczne?

Podstawowe ubezpieczenie turystyczne pokrywa koszty leczenia oraz gwarantuje wsparcie w ramach NNW. Oprócz tego można skorzystać z szeregu dodatków i rozszerzeń. Optymalna polisa na wyjazd zagraniczny powinna zapewniać: 

 • Koszty leczenia - Ubezpieczenie kosztów leczenia sprawdza się, jeśli podczas wyjazdu zagranicznego zachorujemy lub będziemy musieli z jakichkolwiek powodów skorzystać z pomocy lekarskiej bądź ratowniczej. W ramach tej ochrony zostaną opłacone koszty hospitalizacji, wizyt lekarskich, zakupu leków i środków medycznych, transportu sanitarnego, kosztów powrotu do kraju, transportu zwłok. Dlatego wysokości sumy ubezpieczenia w polisie turystycznej to klucz do udanego urlopu. Na terenie Europy najlepiej wybrać ubezpieczenie turystyczne z kosztami leczenia do kwoty 30 000 euro. Poza Starym Kontynentem wysokości sumy ubezpieczenia nie powinna być niższa niż 50 000 euro. Warto sprawdzić, czy ubezpieczyciel oferuje ochronę w razie zachorowania na COVID-19. 
 • Koszty ratownictwa - pokrywają koszty akcji poszukiwawczych w górach, na morzu, jeziorze czy w jaskiniach, które w większości krajów są płatne. Suma gwarantowana nie powinna być niższa niż 6 000 euro. 
 • Ubezpieczenie od COVID-19 – obecnie oferowane przez większość ubezpieczycieli w standardzie ubezpieczenia podróżnego. W zależności od zakresu ochrony i regulacji konkretnego ubezpieczyciela – obejmuje inne świadczenia. W ramach takiego ubezpieczenia mogą mieścić się opieka nad dzieckiem, izolacja, kwarantanna, pokrycie kosztów wykonania testów (na lub bez zlecenia lekarza), zakwaterowanie i wyżywienie lub transport powrotny do kraju. 
 • NNW - czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. W razie uszczerbku na zdrowiu (np. złamania nogi, unieruchomienia, trwałych skutków wypadku) ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie - stosowny procent z sumy gwarantowanej (ta waha się od 2 000 zł do nawet 50 0000 zł). 
 • OC w życiu prywatnym - jeśli podczas pobytu za granicą spowodujemy wypadek na osobie trzeciej, wówczas wszelkie koszty związane z odszkodowaniem za straty zapłaci za nas ubezpieczyciel w ramach odpowiedzialności cywilnej. 
 • OC sportowe – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, gwarantujące pokrycie kosztów leczenia na wypadek doznania szkody podczas uprawiania aktywności.  
 • Ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego - Ubezpieczenie bagażu chroni w razie kradzieży, zniszczenia bądź zgubienia rzeczy osobistych zabranych w podróż. Ubezpieczyciel wypłaci stosowne odszkodowanie pokrywające poniesione straty. Będzie ono nie wyższe niż wybrana suma gwarantowana. Warto też pamiętać, że ubezpieczyciel określa szereg warunkach, jakie należy spełnić, by otrzymać odszkodowanie (np. chodzi tu o odpowiednie przechowywanie i zabezpieczenie bagażu czy listę rzeczy, które nie będą objęte ochroną). 
 • Assistance - to pełne wsparcie informacyjne, medyczne oraz prawne oferowane przez towarzystwo. W razie jakichkolwiek kłopotów za granicą można skontaktować się z centrum informacyjnym/alarmowym ubezpieczyciela. Dzięki temu otrzyma się stosowne informacje, pomoc lekarza, tłumacza czy prawnika w formie teleporady lub wsparcia na miejscu. 
 • Assisatnce samochodowy - w razie problemów z pojazdem otrzymasz stosowną pomoc, między innymi holowanie, naprawę, samochód zastępczy, pomoc prawną w razie wypadku czy zakwaterowanie na czas usuwania awarii. 
 • Ubezpieczenie od opóźnienia lotu - w razie nierozkładowego odlotu (opóźnienia powyżej 5 lub 6 godzin), ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie rekompensujące koszty poniesione na zakup posiłków, środków higieny czy rezerwację noclegu w czasie oczekiwania na lot. 
 • Ubezpieczenie od opóźnienia bagażu - jeśli linie lotnicze zgubią bagaż w czasie odprawy, ubezpieczyciel zwróci koszty poniesione na zakup rzeczy osobistych - ubrań, niezbędnych kosmetyków i środków higieny w czasie oczekiwania na zagubiony bagaż. 

Jaka suma ubezpieczenia turystycznego będzie odpowiednia?

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują różne wysokości sum gwarantowanych w ubezpieczeniu turystycznym. Jeśli chodzi o koszty leczenia, to suma powinna być dopasowana przede wszystkim do kierunku podróży. Na terenie Europy zaleca się kwotę w wysokości minimum 30 000 euro, w pozostałych krajach świata – minimum 50 000 euro. Zaleca się również, aby możliwie najwyższy wariant sumy ubezpieczenia wybrać w Państwach, które charakteryzują się bardzo wysokimi kosztami leczenia do Stany Zjednoczone, Japonia, Kanada czy Australia. 

Jeśli chodzi o ubezpieczenie NNW, to sumy wahają się od 10 000 zł do 150 000 zł. Odszkodowanie w ramach takiej ochrony wypłacane jest w systemie procentowym, co oznacza, że kwota odszkodowania odpowiada procentowej części uszczerbku na zdrowiu. Jeśli ubezpieczyciel oszacuje uszczerbek na zdrowiu na 5%, a suma gwarantowana NNW wynosiła 10 000 zł, to ubezpieczony dostanie odszkodowanie w kwocie 500 zł. 

W przypadku OZ w życiu prywatnym, wypłacone zostanie odszkodowanie osobom trzecim do wysokości sumy gwarantowanej, dlatego warto wybierać możliwie wysokie limity. 

Z kolei z ubezpieczenia bagażu, towarzystwo ubezpieczeniowe wyceni straty i zapewni odszkodowanie do wysokości sumy gwarantowanej.

O co można rozszerzyć ochronę w ubezpieczeniu podróżnym?

By zapewnić sobie pełniejszą ochronę, można zakupić specjalne rozszerzenia, oferowane przez ubezpieczycieli za dodatkową składką. Należą do nich: 

 • klauzula alkoholowa (zdarzenia pod wpływem alkoholu) - ubezpieczyciel w ramach takiego rozszerzenia ubezpieczenia podróżnego pokryje koszty leczenia i ratownictwa, jeśli osoba ubezpieczona uległa wypadkowi pod wpływem alkoholu, 
 • ubezpieczenie podróżne dla chorych przewlekle - takie rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego pokryje koszty leczenia w razie zaostrzenia się choroby, wymagane dla wszystkich osób, które na stałe przyjmują leki i pozostają pod opieką lekarza ze względu na cukrzycę, nadciśnienie, astmę, nowotwory, otyłość oraz inne zdiagnozowane schorzenia przewlekłe. Dotyczy to także kobiet w zaawansowanej ciąży (każdy ubezpieczyciel określa, do którego tygodnia ciąży gwarantuje pokrycie kosztów leczenia w razie problemów zdrowotnych), 
 • ubezpieczenie turystyczne dla aktywnych - Ubezpieczenie dla aktywnych zagwarantuje pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa oraz NNW w razie wypadku podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka lub ekstremalnych. Każde towarzystwo posiada swoją listę aktywności sklasyfikowanych jako ryzykowne bądź ekstremalne. 
 • ubezpieczenie podróżne z rozszerzeniem pracy fizycznej - kierowane do osób, które będą za granicą wykonywać obowiązki służbowe wymagające użycia siły fizycznej lub sklasyfikowane jako takie. Ubezpieczyciel zagwarantuje wsparcie w ramach polisy, jeśli do wypadku dojdzie w czasie pracy, 
 • ubezpieczenie podróżne z ochroną kosztów rezygnacji z wyjazdu - oddzielny produkt ubezpieczeniowy, który należy zakupić zaraz po wykupieniu wycieczki, biletu, rezerwacji noclegu czy koncertu. Ubezpieczenie pokryje koszty poniesione w razie konieczności rezygnacji z imprezy turystycznej. 

Decydując się na rozszerzenie w ubezpieczeniu turystycznym, przed zakupem należy dokładnie zapoznać się z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 

Czy ubezpieczenie turystyczne chroni w razie zachorowania na COVID-19?

Obecnie większość towarzystw ubezpieczeniowych zapewnia pokrycie leczenia w razie zarażenia się koronawirusem (COVID-19). W zależności od regulacji, jakie indywidualnie ustalają towarzystwa ubezpieczeniowe, zakres ochrony na wypadek COVID-19 może obejmować: 

 • pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia na czas obowiązkowej kwarantanny, 
 • pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia na czas izolacji po pozytywnym wyniku testu na obecność koronawirusa, 
 • opłacenie wykonania testu (zleconego przez lekarza lub placówkę medyczną), 
 • opłacanie pobytu dla rodziców/opiekunów dziecka, które zachorowało na Covid-19, 
 • powrót do kraju po przedłużeniu pobytu z powodu kwarantanny. 

Ubezpieczenie podróżne gwarantujące pomoc w razie zachorowania na COVID-19 jest obecnie zapewniane w standardzie. Nie trzeba za niego dodatkowo dopłacać. Warto jednak sprawdzić, czy ubezpieczyciel nie nakłada jakichś ograniczeń (np. że ubezpieczenie podróżne nie zadziała w jakimś kraju). 

Inaczej również wygląda ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży. Towarzystwo ubezpieczeniowe zapewni zwrot kosztów, ale może wymagać potwierdzenia - pozytywnego wyniku testu na obecność SARS-Cov-2 w organizmie czy stosownego zaświadczenia od lekarza. Ubezpieczenie podróżne nie zadziała, jeśli podróż zostanie odwołana przez ubezpieczonego na skutek strachu przed zarażeniem się w podróży.

Jak działa ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenie turystyczne jest ochroną w przypadku nagłych sytuacji, na które narażony jest ubezpieczony podczas podróży zagranicznej lub krajowej. Podsiadając odpowiednio dopasowaną polisę turystyczną, należy w przypadku jakichkolwiek problemów skontaktować się z centrum alarmowym/informacyjnym ubezpieczyciela. 

W ramach ubezpieczenia turystycznego możemy spodziewać się takiego rodzaju pomocy, jak: 

 • pokrycie kosztów leczenia, gdy w czasie wyjazdu ubezpieczony zachoruje, będzie wymagał wizyty u specjalisty, w szpitalu lub zakupienia leków, 
 • zorganizowanie opieki dla nieletnich dzieci, 
 • przyjazd bliskiej osoby na czas pobytu w szpitalu lub opłacanie dalszego pobytu za granicą dla współuczestników podróży, 
 • opłacenie powrotu do kraju np. specjalistycznym samolotem medycznym lub karetką w asyście lekarza bądź pielęgniarki. w ramach Assistance i ubezpieczenia kosztów leczenia, 
 • ratownictwo w górach (płatne za granicą), jaskiniach, 
 • pomoc w wypadku nad wodą, 

Ubezpieczenie turystyczne pokryje także koszty akcji specjalistycznych służb. W ramach ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków poszkodowany lub jego rodzina otrzyma odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Z kolei ochrona w ramach ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, ubezpieczony nie poniesie kosztów, kiedy dojdzie do wypadku na osobie trzeciej lub jej mieniu. 

Ochrona bagażu i sprzętu sportowego gwarantuje pomoc w przypadku zniszczenia lub kradzieży. Ubezpieczony może w takiej sytuacji liczyć na wypłatę odszkodowania, zgodnie z zapisem w umowie zakupu ubezpieczenia turystycznego. Ubezpieczenie od opóźnienia lotu i bagażu zagwarantuje zwrot kosztów poniesionych w czasie oczekiwania na późniejszy lot oraz niedostarczony bagaż. Konkretne rozszerzenia zapewniają ochronę w sprecyzowanych sytuacjach (jak na przykład wypadek pod wpływem alkoholu, następstwo choroby przewlekłej). 

Ubezpieczenie turystyczne to ochrona, która ma nie tylko zagwarantować pomoc w problematycznej sytuacji, ale także pozwolić ubezpieczonemu na spokojne odbycie wakacji i zrelaksowanie się z dala od problemów i stresu. 

Kiedy zadziała ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenie turystyczne zadziała w takich sytuacjach jak: 

 • jeśli nagle zachorujesz w czasie wakacji, 
 • jeśli zarazisz się koronawirusem, 
 • jeśli trafisz na kwarantannę lub do izolacji, 
 • w razie wypadku samochodowego za granicą, 
 • w razie kontuzji w czasie pływania czy gry w piłkę, 
 • jeśli będziesz miał kłopoty z żołądkiem w czasie wakacji w egzotycznych krajach, 
 • w razie bólu zęba, 
 • jeśli ktoś ukradnie Ci bagaż z pokoju hotelowego, 
 • w razie opóźnienia się samolotu, 
 • jeśli w czasie podróży zepsuje się Twój samochód, 
 • jeśli linie lotnicze zgubią Twój bagaż, 
 • w razie wypadku w czasie pracy przy zbiorach bądź na produkcji, 
 • jeśli podczas jazdy na nartach potrącisz innego narciarza, 
 • jeśli Twoje dziecko stłucze cenną zastawę w hotelowej restauracji, 
 • jeśli po kilku drinkach złamiesz nogę w czasie spaceru, 
 • w razie wizyty u lekarza w razie zaostrzenia się nadciśnienia czy cukrzycy, 
 • jeśli złamiesz nogę podczas jazdy na snowboardzie, 
 • jeśli będziesz mieć kłopoty prawne, 
 • jeśli będziesz potrzebował tłumacza, 
 • jeśli będziesz musiał zrezygnować z wycieczki z powodu kradzieży dokumentów. 

Wszystkie zasady działania ubezpieczenia turystycznego są jasno określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z którymi należy dokładnie zapoznać się przed zakupem polisy. 

Kiedy ubezpieczenie turystyczne nie zadziała?

Każdy ubezpieczyciel ma własne regulacje w zakresie działania ubezpieczenia turystycznego, ujęte dokładnie w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia turystycznego. 

Przykładowe sytuacje, w których nie zadziała ubezpieczenie turystyczne to: 

 • szkody powstałe w wyniku umyślnego samookaleczenia, samobójstwa lub jego usiłowania 
 • szkody spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem przy wykonywaniu pracy fizycznej, 
 • nieszczęśliwy wypadek wynikający z amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka (bez dokupienia odpowiedniej składki), 
 • szkody będące bezpośrednio wynikiem działania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych 
 • szkody powstałe w następstwie niepoddania się szczepieniom obowiązkowym lub prewencyjnym, przed podróżami do tych krajów, w których powyższe zabiegi są wymagane lub zalecane przez Światową Organizację Zdrowia WHO, 
 • szkody powstałe w następstwie epidemii oraz skażeń ogłaszanych przez służby administracyjne kraju zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego, 
 • szkody powstałe w wyniku wypadków podczas udziału wynajętego samochodu w zawodach, wyścigach, rajdach.

Czy kierunek wyjazdu ma znacznie przy zakupie ubezpieczenia turystycznego? 

Tak. Towarzystwa ubezpieczeniowe rozróżniają trzy typu ubezpieczenia podróżnego pod kątem terytorialnym: Polska, Europa, świat. W kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych online na polisaturystycna.pl, podczas porównywania ofert należy więc podać, dokąd dokładnie ubezpieczony się wybiera. Dzięki temu zostanie nam przedstawiona oferta zapewniająca właściwy do celu podróży zakres ochrony, tak aby w sytuacji problematycznej ubezpieczonemu oszczędzić stresu, strachu i niepotrzebnych wydatków. 

Czy charakter podróży ma znacznie przy zakupie ubezpieczenia turystycznego? 

Oczywiście. Plany, jakie ma zamiar realizować ubezpieczony, to obok kierunku podróży jeden z najważniejszych aspektów. Zupełnie innej ochrony będzie potrzebować ktoś, kto będzie jedynie plażował przez tydzień, a innej ktoś, kto będzie uprawiać wspinaczkę wysokogórską, nurkowanie, czy inny sport klasyfikowany jako sport wysokiego ryzyka lub sport ekstremalny. Jeśli więc podróż będzie związana tylko z wypoczynkiem lub zwiedzaniem, to wystarczy standardowa ochrona w ramach ubezpieczenia podróżnego. Niemniej warto dokupić klauzula alkoholową, która zapewni wsparcie w razie zdarzeń, do których dojdzie pod wpływem napojów wyskokowych. Uprawianie sportów wysokiego ryzyka lub ekstremalnych wiąże się z koniecznością zakupu odpowiedniego rozszerzenia w ubezpieczeniu podróżnym. W standardowym zakresie ubezpieczenie obejmuje uprawianie sportów niezaliczanych do sportów wysokiego ryzyka lub sportów ekstremalnych. Każde towarzystwo klasyfikuje szereg aktywności jako wymagające dodatkowej ochrony. 

Przykładowe sporty wysokiego ryzyka, które wymagają dodatkowe rozszerzenia w ubezpieczeniu podróżnym to: 

 • trekking, 
 • lot balonem jazda na quadach, 
 • sporty wodne, 
 • sporty motorowe, 
 • nurkowanie, 
 • wspinaczka, 
 • zwiedzanie jaskiń, 
 • wyprawa na safari. 

Jeszcze innego rodzaju ubezpieczenia potrzebują wyjeżdżający za granicę do pracy fizycznej. Muszą mieć oni specjalne rozszerzenie, które zapewni wsparcie w razie wypadku w czasie wykonywania obowiązków zawodowych. 

Jak najprościej zawrzeć umowę? Czy mogę kupić ubezpieczenie turystyczne online? 

Oczywiście, ubezpieczenie turystyczne można zakupić online. Takie rozwiązanie oszczędza dużo czasu pozwalając klientowi na spokojnie dokładnie poznać ochronę ubezpieczeniową oraz wszystkie dokumenty, niezbędne do zawarcia umowy. Zakup ubezpieczenia online to ułatwienie bez zbędnych formalności. Wystarczy wyplenić jedynie prosty formularz dostępny na polisaturystyczna.pl. Należy w nim podać szczegóły dotyczące podróży: kierunek wyjazdu, liczbę wyjeżdżających osób, planowane aktywności, potrzebne rozszerzenie oraz podstawowe dane dotyczące osób zgłoszonych do ubezpieczenia.  

Uzyskanie takich informacji zapewni dostęp do wygenerowanych ofert ubezpieczenia turystycznego najpopularniejszych polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Dzięki temu z łatwością można dopasować zakres ochrony oraz cenę ubezpieczenia turystycznego. 

Dopiero, jeśli wybierzemy najlepsze dla siebie ubezpieczenie turystyczne, zostaniemy poproszeni o podanie danych osobowych niezbędnych do zakupu ubezpieczenia na podróż: 

 • imienia i nazwiska, 
 • adresu, 
 • numeru, telefonu, 
 • adresu e-mail. 

Następnie, wystarczy opłacić składkę online. Wygodne płatności online obsługiwane w kalkulatorze, zapewniają kilka form dokonania należności internetowej. Dokument ubezpieczenia turystycznego w PDF-ie zostanie wysłany na podany adres mailowy, a numer polisy SMS-em. Wystarczy tylko wydrukować lub zapisać w telefonie i ruszać na wymarzone wakacje!

Jak kupić ubezpieczenie turystyczne na ostatnią chwilę? 

Jesteś już na lotnisku albo w drodze na wakacje i przypominasz sobie, że nie masz polisy na czas wyjazdu. Co zrobić w takiej sytuacji? Ubezpieczenie turystyczne możesz wykupić nawet w czasie trwania podróży, wystarczy, że posiadasz dostęp do Internetu. Za pomocą naszego kalkulatora możesz zapoznać się z różnymi ofertami, wybrać najlepsze dla siebie ubezpieczenie podróżne, opłacić składkę online i pobrać polisę wysłaną na maila. 

Nie można zapomnieć jednak o karencji. Ubezpieczyciel określa liczbę dni lub godzin, po upływie których ubezpieczenie turystyczne zaczyna działać. W ten sposób zabezpiecza się przed wyłudzeniem odszkodowania (gdy ktoś kupuje ubezpieczenie turystyczne już po wypadku czy zachorowania). 

Może to być czas od kilku godzin do nawet 7 dni. Taką informację można sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia turystycznego każdego towarzystwa.  

Kto może zawrzeć ubezpieczenie? Czy ubezpieczenie turystyczne dostępne w polisaturystyczna.pl jest dla osób w każdym wieku? 

Ubezpieczenie turystyczne w polisaturystyczna.pl dostępne jest dla każdego, kto posiada adres e-mail oraz numer telefonu, którą są potrzebne do dokonania zakupu. Aby zostać objętym ochroną ubezpieczeniową należy także posiadać PESEL oraz polski adres zamieszkania.  

Ubezpieczenie turystyczne na czas podróży można wykupić również na firmę. 

Ochroną ubezpieczenia turystycznego może zostać objęta osoba w każdym wieku – od niemowlęcia, do osoby starszej. Warto jednak nadmienić, że większość towarzystw nalicza zniżki i zwyżki za wiek. Mniej za turystyczne ubezpieczenie zapłacą dzieci i młodzież, a więcej seniorzy. 

Kto powinien zakupić ubezpieczenie turystyczne? 

Ubezpieczenie turystyczne może zakupić każda osoba, która posiada adres email oraz numer telefonu, gdyż oba te elementy są niezbędne do zawarcia umowy zakupu polisy. Jeśli istnieje taka potrzeba – ubezpieczenie turystyczne zakupić można również na firmę. 

Ochroną ubezpieczenia turystycznego można objąć każdego – niezależnie od wieku. Ubezpieczenie turystyczne działa zarówno w przypadku bardzo dojrzałych osób, jak i niemowląt. Warto jednak pamiętać, że większość towarzystw ubezpieczeniowych będzie naliczać zwyżki i zniżki z racji wieku. Biorąc pod uwagę taką procedurę, mniej za ochronę w ramach polisy turystycznej zapłacą najmłodsi, a więcej osoby starsze. 

Co to jest choroba przewlekła i czy mogę się ubezpieczyć, mając jedną z nich? 

Choroba przewlekła to schorzenie wymagające ciągłego leczenia, pozostawania pod opieką specjalisty lub przyjmowania leków. Osoby chorujące przewlekle mogą zakupić ubezpieczenie turystyczne na czas podróży. Wystarczy, że w kalkulatorze podczas wypełniania danych zaznaczają, że zmagają się z nawracającym schorzeniem. Wówczas do polisy zostanie dodane to rozszerzenie ochrony, a składka odpowiednio podwyższona. Ubezpieczenie turystyczne na wypadek następstw choroby przewlekłej pokryje koszty leczenia w razie zaostrzenia się stanu zdrowia pacjenta. 

Warto również pamiętać, że ubezpieczenie turystyczne z rozszerzenie na wypadek następstw choroby przewlekłej, wymagane jest dla wszystkich osób, które na stałe przyjmują leki i pozostają pod opieką lekarza ze względu na cukrzycę, nadciśnienie, astmę, nowotwory, otyłość oraz inne zdiagnozowane schorzenia przewlekłe. 

Czy ubezpieczenie turystyczne obejmuje aktywność sportową? 

Standardowo ubezpieczenie turystyczne zapewnia ochronę podczas uprawiania sportów amatorskich, uznawanych za mniej ryzykowne. W przypadku aktywności wymagających niestandardowych umiejętności, doświadczenia lub po prostu traktowanych jako obarczone większym ryzykiem wypadku konieczne będzie rozszerzenie ochrony o sporty wysokiego ryzyka lub ekstremalne. 

Ubezpieczenie turystyczne a wojna – czy polisa zadziała? 

Ubezpieczenie turystyczne charakteryzuje się konkretnymi włączeniami, czyli spisem sytuacji, w których ochrona nie zadziała, a towarzystwo ubezpieczeniowe nie zapewni wsparcia. Jednym z takich wyłączeń jest wojna. Podróżujący, do krajów, w których trwają działania wojenne nie mogą więc liczyć na pokrycie kosztów leczenia, odszkodowanie w razie wypadku czy pomoc w ramach Assistance. Wyjątkiem są sytuacje, w których ubezpieczony został nagle zaskoczony wojną – to znaczy wyjechał zanim działania zbrojne się zaczęły w danym kraju.  

Ubezpieczenie turystyczne - ile kosztuje? 

Cena ubezpieczenia turystycznego to suma kilku czynników. Na końcowy koszt polisy składa się cel podróży, czas pobytu na wakacjach, wiek ubezpieczonych i plany urlopowe. Składkę podnosi także rozszerzenie ochrony – o klauzulę alkoholową, uprawianie sportów czy choroby przewlekłe. Wielu ubezpieczycieli nalicza także zwyżki za wiek – osoby po określonym roku życia (np. te które ukończyły 65 czy 70 lat) muszą za ubezpieczenia turystyczne zapłacić więcej. Na pewno mniej będzie kosztować ubezpieczenie turystyczne na podróż do Europy – najtańsze takie ubezpieczenie można mieć już w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych na polisaturystyczna.pl za 3,30 zł. 

Planujący podróż poza Stary Kontynent można kupić szeroką od 5,74 zł za dzień. Każde towarzystwo ma też swoje pakiety, jedne są bardziej rozbudowane, drugie mniej – i to także wpływa na wysokość składki. Przy wyborze ubezpieczenia nie warto kierować się jedynie ceną. Najrozsądniej dopasować polisę do swoich potrzeb, kierunku i celu wyjazdu. Dzięki temu w razie potrzeby ochrona zapewniona przez ubezpieczyciela będzie pełna i satysfakcjonująca. 

Podróżuję przez kilka państw. Jaki kraj wskazać jako cel wyjazdu w ubezpieczeniu podróżnym? 

W takiej sytuacji najlepiej wskazać kraj, który jest docelowy, jeśli przez inne tylko się przyjeżdża. Jeśli zwiedza się w trakcie jednego wyjazdu kilka miejsc, to zaleca się wskazanie kraju, w którym przebywać będzie się najdłużej albo tego, w którym koszty leczenia są najwyższe. 

Warto wiedzieć, że ubezpieczyciele wyróżniają dwa zakresy ochrony ubezpieczeniowe: Europa (ochrona będzie obowiązywać na terenie wszystkich państw naszego kontynentu, ale i w krajach nienależących do Europy, ale wskazanych w OWU, np. w krajach basenu Morza Śródziemnego. Izraelu, Gruzji czy Rosji) oraz świat (wszystkie pozostałe państwa). 

Kupiłem polisę turystyczną. Ile będę czekał na dokument ubezpieczenia? 

Dokument polisy w formacie PDF otrzymasz niezwłocznie po zaksięgowaniu się składki. Zostanie on wysłany na adres e-mailowy podany w momencie wyboru oferty. Dokument ten służy jako potwierdzenie zakupu. Możesz go pobrać, wydrukować i zabrać ze sobą w podróż. Dzięki temu w razie potrzeby w każdej chwili będzie można skorzystać z ubezpieczenia turystycznego. Turystyczne ubezpieczenie miej zawsze pod ręką. 

Potrzebuje pomocy ubezpieczyciela. Jak mogę skorzystać z ubezpieczenia podróżnego? 

W razie nieszczęśliwego zdarzenia, w pierwszej kolejności – o ile to oczywiście możliwe – należy powiadomić centrum alarmowe ubezpieczyciela. Stosowny numer znajduje się na dokumencie polisy – infolinia jest czynna 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego powie, co krok po kroku należy zrobić w danej sytuacji – np. gdzie znajduje się najbliższy szpital, placówka konsularna albo komenda policji. 

Jeśli nie jesteś w stanie najpierw zawiadomić centrum alarmowego, zdarzenia musisz zgłosić w innym terminie, ale najszybciej jak to możliwe. Takie informacje, jak i inne procedury na temat zgłaszania zdarzenia ubezpieczeniowego każdy ubezpieczyciel umieszcza w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Koniecznie trzeba zachować wszystkie faktury związane ze zdarzeniem, np. rachunki ze szpitala, apteki, hotelu itp.

Porównaj 12 ofert ubezpieczeń turystycznych w 1 miejscu - Polisaturystyczna.pl Porównaj ubezpieczenia turystyczne online już w 3 minut! Kup polisę 24/7 przez internet już od 15 złotych i miej spokojne wakacje za granicą! polisaturystyczna
4.39 /5 z 36 ocen
Twoja ocena została już dodana: {{ratingCtrl.existingRating}}
cancel down-arrow back next angle-left angle-right cancel-tab chevron-down