Ubezpieczenie turystyczne - porównywarka ofert online

Skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeń turystycznych, aby w 3 min. porównać ceny i zakres ubezpieczeń podróżnych (turystycznych) w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych jednocześnie. Za pomocą naszego kalkulatora ubezpieczeń podróżnych online sprawdzisz aż 43 oferty najlepszych polis na podróż. Za ubezpieczenie turystyczne zapłacisz kartą lub przelewem online. Oszczędź z nami. Tak jak już zrobiło to ponad 250 000 innych klientów!

Ubezpieczenie turystyczne - co to takiego?

Ubezpieczenie turystyczne (podróżne) jest to rodzaj polisy, która gwarantuje wsparcie w razie kłopotów ze zdrowiem oraz nieszczęśliwych wypadków na czas wyjazdów zagranicznych. Ochrona zaczyna działać w momencie przekroczenia granicy aż do dnia powrotu. Ubezpieczenie turystyczne zapewnia podstawowy zakres, obejmujący koszty leczenia (ubezpieczenie kosztów leczenia) i NNW Można je rozbudować o dodatkowe elementy i rozszerzenia.

Tego typu ubezpieczenie turystyczne można zakupić na okres od jednego dnia do maksymalnie roku na wyjazdy zagraniczne w obrębie całego świata. W ramach jednej polisy ochroną można zostać objętych 10 osób, nie muszą one być spokrewnione ze sobą. Ubezpieczenie turystyczne jest dostępne dla każdego, bez względu na wiek.

Młodsze osoby mogą liczyć na niższą składkę (dotyczy to dzieci i młodych osób do 26 roku życia maksymalnie), zaś osoby starsze (w zależności od ubezpieczyciela - powyżej 60, 65 lub 70 roku życia) muszą liczyć się z naliczeniem zwyżki za wiek.

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie podróżne?

Podczas wyjazdu zagranicznego - czy to w celach wypoczynkowych czy służbowych - wiele może się zdarzyć. Kłopoty ze zdrowiem, nieszczęśliwe wypadki, kradzieże czy inne problemy za granicą nie wybierają. Na terenie Unii Europejskiej oraz krajów należących do EFTA można skorzystać z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), aczkolwiek zapewnia ona jedynie podstawową pomoc w razie zagrożenia zdrowia i życia.Dlatego przeznacz kilkanaście złotych na dobre ubezpieczenie turystyczne i spokojną podróż.

EKUZ (europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego) nie pokryje między innymi transportu powrotnego do kraju, zakupu leków i środków medycznych, usług nierefundowanych przez służbę zdrowia w danym kraju, nie zagwarantuje wsparcia w razie kradzieży czy wypadku. Poza tym nie działa w krajach nienależących do UE i EFTA. Karta nie gwarantuje wsparcia informacyjnego w razie jakichkolwiek kłopotów podczas pobytu za granicą.

Warto też pamiętać, że w niektóre kraje świata mogą wymagać posiadania ubezpieczenia turystycznego na odpowiednią sumę gwarantowaną. Dokument posiadania ochrony należy okazać np. podczas składania wniosku o wizę czy podczas przekraczania granicy. W niektórych państwach, jak np. w USA, Kanadzie, Australii czy Japonii koszty leczenia (ubezpieczenie kosztów leczenia) są bardzo wysokie. Nie brakuje historii osób, które musiały skorzystać w tych krajach z pomocy medycznej i naraziły się na wydatki rzędy kilkuset tysięcy dolarów.

Co zapewnia ubezpieczenie turystyczne?

Jak już wspomnieliśmy podstawowe ubezpieczenie turystyczne pokrywa koszty leczenia oraz gwarantuje wsparcie w ramach NNW. Oprócz tego można skorzystać z szeregu dodatków i rozszerzeń. Optymalna polisa na wyjazd zagraniczny powinna zapewniać:

 • koszty leczenia - Ubezpieczenie kosztów leczenia sprawdza się, jeśli podczas wyjazdu zagranicznego zachorujemy lub będziemy musieli z jakichkolwiek powodów skorzystać z pomocy lekarskiej bądź ratowniczej. W ramach tej ochrony zostaną opłacone koszty hospitalizacji, wizyt lekarskich, zakupu leków i środków medycznych, transportu sanitarnego, kosztów powrotu do kraju, transportu zwłok. Na terenie Europy najlepiej wybrać ubezpieczenie turystyczne z kosztami leczenia do kwoty 30 000 euro. Poza naszym kontynentem suma gwarantowana nie powinna być niższa niż 50 000 euro. Warto sprawdzić, czy ubezpieczyciel oferuje ochronę w razie zachorowania na Covid-19,

 • koszty ratownictwa -  pokrywają koszty akcji poszukiwawczych w górach, na morzu, jeziorze czy w jaskiniach, które w wiœkszości krajów są płatne. Suma gwarantowana nie powinna być niższa niż 6 000 euro,

 • NNW - czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. W razie uszczerbku na zdrowiu (np. złamania nogi, unieruchomienia, trwałych skutków wypadku) ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie - stosowny procent z sumy gwarantowanej (ta waha się od 2 000 zł do nawet 50 0000 zł),

 • OC w życiu prywatnym - jeśli podczas pobytu za granicą spowodujemy wypadek na osobie trzeciej, wówczas wszelkie koszty związane z odszkodowaniem za straty zapłaci za nas ubezpieczyciel w ramach odpowiedzialności cywilnej,

 • ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego - Ubezpieczenie bagażu chroni w razie kradzieży, zniszczenia bądź zgubienia rzeczy osobistych zabranych w podróż ubezpieczyciel wypłaci stosowne odszkodowanie pokrywające poniesione straty. Będzie ono nie wyższe nie wybrana suma gwarantowana. Warto też pamiętać że ubezpieczyciel określa szereg warunkach, jakie należy spełnić, by otrzymać odszkodowanie (np. chodzi tu o odpowiednie przechowywanie i zabezpieczenie bagażu czy listę rzeczy, które nie będą objęte ochroną),

 • Assistance - to pełne wsparcie informacyjne, medyczne oraz prawne oferowane przez towarzystwo. W razie jakichkolwiek kłopotów za granicą można skontaktować się z centrum informacyjnym/alarmowym ubezpieczyciela. Dzięki temu otrzyma się stosowne informacje, pomoc lekarza, tłumacza czy prawnika w formie teleporady lub wsparcia na miejscu,

 • Assisatnce samochodowy - w razie problemów z pojazdem otrzymasz stosowną pomoc, między innymi holowanie, naprawę, samochód zastępczy, pomoc prawną w razie wypadku czy zakwaterowanie na czas usuwania awarii,

 • ubezpieczenie od opóźnienia lotu - w razie nierozkładowego odlotu (opóźnienia powyżej 5 lub 6 godzin), ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie rekompensujące koszty poniesione na zakup posiłków, środków higieny czy rezerwację noclegu w czasie oczekiwania na lot,

 • ubezpieczenie od opóźnienia bagażu - jeśli linie lotnicze zgubią bagaż w czasie odprawy, ubezpieczyciel zwróci koszty poniesione na zakup rzeczy osobistych - ubrań, niezbędnych kosmetyków i środków higieny w czasie oczekiwania na zagubiony bagaż.

O co można rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową na podróż?

By zapewnić sobie pełniejszą ochronę, można zakupić specjalne rozszerzenia, oferowane przez ubezpieczycieli za dodatkową składką. Należą do nich:

 • klauzula alkoholowa (zdarzenia pod wpływem alkoholu) - ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia i ratownictwa, jeśli osoba ubezpieczona uległa wypadkowi pod wpływem alkoholu,
 • ubezpieczenie podróżne dla chorych przewlekle - pokryje koszty leczenia w razie zaostrzenia się choroby, wymagane dla wszystkich osób, które na stałe przyjmują leki i pozostają pod opieką lekarza ze względu na cukrzycę, nadciśnienie, astmę, nowotwory, otyłość oraz inne zdiagnozowane schorzenia przewlekłe. Dotyczy to także kobiet w zaawansowanej ciąży (każdy ubezpieczyciel określa, do którego tygodnia ciąży gwarantuje pokrycie kosztów leczenia w razie problemów zdrowotnych),
 • ubezpieczenie turystyczne dla aktywnych - zagwarantuje pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa oraz NNW w razie wypadku podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka lub ekstremalnych. Każde towarzystwo posiada swoją listę aktywności sklasyfikowanych jako ryzykowne bądź ekstremalne,
 • ubezpieczenie pracy fizycznej - kierowane do osób, które będą za granicą wykonywać obowiązki służbowe wymagające użycia siły fizycznej lub sklasyfikowane jako takie. Ubezpieczyciel zagwarantuje wsparcie w ramach polisy, jeśli do wypadku dojdzie w czasie pracy,
 • ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu - oddzielny produkt ubezpieczeniowy, który należy zakupić zaraz po wykupieniu wycieczki, biletu, rezerwacji noclegu czy koncertu. Ubezpieczenie pokryje koszty poniesione w razie konieczności rezygnacji z imprezy turystycznej.

Czy ubezpieczenie turystyczne chroni w razie zachorowania na Covid-19?

Obecnie większość towarzystw ubezpieczeniowych zapewnia pokrycie leczenia w razie zarażenia się koronawirusem (covid 19). Ubezpieczenie podróżne oferowane przez niektórych ubezpieczycieli zapewnia również:

 • pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia na czas obowiązkowej kwarantanny,
 • pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia na czas izolacji po pozytywnym wyniku testu na obecność koronawirusa,
 • opłacenie wykonania testu (zleconego przez lekarza lub placówkę medyczną),
 • opłacanie pobytu dla rodziców/opiekunów dziecka, które zachorowało na Covid-19,
 • powrót do kraju po przedłużeniu pobytu z powodu kwarantanny.

Ubezpieczenie podróżne gwarantujące pomoc w razie zachorowania na Covid-19 jest zapewniane w standardzie. Nie trzeba za niego dodatkowo dopłacać. Warto jednak sprawdzić, czy ubezpieczyciel nie nakłada jakichś ograniczeń (np. że polisa nie zadziała w jakimś kraju).

Kiedy zadziała ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenie turystyczne zadziała w takich sytuacjach jak:

 • jeśli nagle zachorujesz w czasie wakacji,
 • jeśli zarazisz się koronawirusem,
 • jeśli trafisz na kwarantannę lub do izolacji,
 • w razie wypadku samochodowego za granicą,
 • w razie kontuzji w czasie pływania czy gry w piłkę,
 • jeśli będziesz miał kłopoty z żołądkiem w czasie wakacji w egzotycznych krajach,
 • w razie bólu zęba,
 • jeśli ktoś ukradnie Ci bagaż z pokoju hotelowego,
 • w razie opóźnienia się samolotu,
 • jeśli w czasie podróży zepsuje się Twój samochód,
 • jeśli linie lotnicze zgubią Twój bagaż,
 • w razie wypadku w czasie pracy przy zbiorach bądź na produkcji,
 • jeśli podczas jazdy na nartach potrącisz innego narciarza,
 • jeśli Twoje dziecko stłucze cenną zastawę w hotelowej restauracji,
 • jeśli po kilku drinkach złamiesz nogę w czasie spaceru,
 • w razie wizyty u lekarza w razie zaostrzenia się nadciśnienia czy cukrzycy,
 • jeśli złamiesz nogę podczas jazdy na snowboardzie,
 • jeśli będziesz mieć kłopoty prawne,
 • jeśli będziesz potrzebował tłumacza,
 • jeśli będziesz musiał zrezygnować z wycieczki z powodu kradzieży dokumentów.

Jak kupić ubezpieczenie turystyczne na ostatnią chwilę?

Jesteś już na lotnisku albo w drodze na wakacje i przypominasz sobie, że nie masz polisy na czas wyjazdu. Co zrobić w takiej sytuacji? Ubezpieczenie turystyczne możesz wykupić nawet w czasie trwania podróży, wystarczy że posiadasz dostęp do internetu. Za pomocą naszego kalkulatora możesz zapoznać się z różnymi ofertami, wybrać najlepsze dla siebie ubezpieczenie podróżne, opłacić składkę online i pobrać polisę wysłaną na maila.

Nie można zapomnieć jednak o karencji. Ubezpieczyciel określa liczbę dni lub godzin, po upływie których ubezpieczenie turystyczne zaczyna działać. W ten sposób zabezpiecza się przed wyłudzeniem odszkodowania (gdy ktoś kupuje ubezpieczenie turystyczne już po wypadku czy zachorowania).

Może to być czas od kilku godzin do nawet 7 dni. Taką informację można sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia turystycznego każdego towarzystwa. W tabeli poniżej prezentujemy, jak to wygląda w towarzystwach, których ubezpieczenie turystyczne można zakupić w naszym kalkulatorze:

TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE

DŁUGOŚĆ KARENCJI

Allianz

3 dni

Axa Assistance

4 godziny

Europa Ubezpieczenia

2 dni

Ergo Ubezpieczenia

3 dni

Generali

4 godziny

Nationale-Nederlanden

3 dni

Proama

4 godziny

Signal Iduna

3 dni

Wiener

7 dni

Jeśli do nieszczęśliwego wypadku dojdzie przed upłynięciem karencji, wówczas ubezpieczyciel nie pokryje kosztów leczenia ani nie wypłaci odszkodowania. Warto więc jednak ubezpieczenie podróżne zakupić jeszcze przed przekroczeniem granicy.

Jak skorzystać z ubezpieczenia turystycznego na wyjazd krok po kroku?

W razie jakichkolwiek kłopotów za granicą, wymagających wsparcia ubezpieczyciela w pierwszej kolejności (o ile to możliwe) należy powiadomić centrum alarmowe/informacyjne ubezpieczyciela. Tam otrzymamy informacje, jak dalej postąpić. W przypadku kłopotów ze zdrowiem zostaniemy skierowani do właściwej placówki, która rozlicza się z towarzystwem bezkosztowo. W razie innych problemów otrzymamy stosowne wsparcie i pomoc - na miejscu bądź telefonicznie.

Należy zachować też wszelkie rachunki, faktury oraz całą dokumentację medyczną. W przypadku kradzieży należy zawiadomić policję i zachować spisany protokół. Ubezpieczyciele określają czas, w którym należy zgłosić zdarzenia ubezpieczeniowe - zwykle jest to okres od kilku godzin do maksymalnie tygodnia. Jeśli nie dotrzyma się tego terminu, ubezpieczenie podróżne może nie zadziałać - towarzystwo nie wypłaci odszkodowania bądź nie pokryje kosztów.

Jak kupić ubezpieczenie turystyczne online?

To bardzo proste. Wystarczy za pomocą naszego kalkulatora wypełnić formularz, podając szczegółowe dane na temat wyjazdu oraz osób podróżujących. Następnie należy zapoznać się z przedstawionym ofertami i dopasować ubezpieczenie turystyczne do charakteru podróży, swoich potrzeb oraz możliwości finansowych.

Nasza porównywarka ubezpieczeń turystycznych jest intuicyjna i pozwala na swobodne zapoznanie się z ofertą.  W momencie wypełnienia formularza nie zobowiązujemy się do kupna polisy - podajemy tylko najważniejsze dane dotyczące podróży, takie jak:

 • kierunek wyjazdu,
 • cel wyjazdu,
 • liczba osób wyjeżdżających,
 • daty urodzenia osób wyjeżdżających,
 • informację dotyczącą chorób przewlekłych,
 • informację dotyczącą miejsca aktualnego przebywania.

Są one niezbędne, by dopasować ofertę do potrzeb i charakteru wyjazdu. Na podstawie tych informacji zostaną zaprezentowane oferty. Nie trzeba podawać szczegółowych danych osobistych, by móc je przejrzeć i porównać. Dopiero, jeśli wybierzemy najlepsze dla siebie ubezpieczenie turystyczne, zostaniemy poproszeni o podanie danych osobowych niezbędnych do zakupu ubezpieczenia na podróż:

 • imienia i nazwiska,
 • adresu,
 • numeru, telefonu,
 • adresu e-mail.

Następnie, wystarczy opłacić składkę online. Mamy do wyboru kilka opcji płatności internetowej. Dokument ubezpieczenia turystycznego w PDF-ie zostanie wysłany na podany adres mailowy, a numer polisy SMS-em. Wystarczy tylko wydrukować lub zapisać w telefonie i ruszać na wymarzone wakacje!

Kupiłem polisę turystyczną. Ile będę czekał na dokument ubezpieczenia?

Dokument polisy w formacie PDF otrzymasz niezwłocznie po zaksięgowaniu się składki. Zostanie on wysłany na adres e-mailowy podany w momencie wyboru oferty. Dokument ten służy jako potwierdzenie zakupu. Możesz go pobrać, wydrukować i zabrać ze sobą w podróż. Dzięki temu w razie potrzeby w każdej chwili będzie można skorzystać z ubezpieczenia turystycznego. Turystyczne ubezpieczenie miej zawsze pod ręką.

Potrzebuje pomocy ubezpieczyciela. Jak mogę skorzystać z polisy?

W razie nieszczęśliwego zdarzenia, w pierwszej kolejności – o ile to oczywiście możliwe – należy powiadomić centrum alarmowe ubezpieczyciela. Stosowny numer znajduje się na dokumencie polisy – infolinia jest czynna 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego powie, co krok po kroku należy zrobić w danej sytuacji – np. gdzie znajduje się najbliższy szpital, placówka konsularna albo komenda policji.

Jeśli nie jesteś w stanie najpierw zawiadomić centrum alarmowego, zdarzenia musisz zgłosić w innym terminie, ale najszybciej jak to możliwe. Takie informacje, jak i inne procedury na temat zgłaszania zdarzenia ubezpieczeniowego każdy ubezpieczyciel umieszcza w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Koniecznie trzeba zachować wszystkie faktury związane ze zdarzeniem, np. rachunki ze szpitala, apteki, hotelu itp.

Podróżuję przez kilka państw. Jaki kraj wskazać jako cel wyjazdu?

W takiej sytuacji najlepiej wskazać kraj, który jest docelowy, jeśli przez inne tylko się przyjeżdża. Jeśli zwiedza się w trakcie jednego wyjazdu kilka miejsc, to zaleca się wskazanie kraju, w którym przebywać będzie się najdłużej albo tego, w którym koszty leczenia są najwyższe.

Warto wiedzieć, że ubezpieczyciele wyróżniają dwa zakresy ochrony ubezpieczeniowe: Europa (ochrona będzie obowiązywać na terenie wszystkich państw naszego kontynentu, ale i w krajach nienależących do Europy, ale wskazanych w OWU, np. w krajach basenu Morza Śródziemnego. Izraelu, Gruzji czy Rosji) oraz świat (wszystkie pozostałe państwa).

Mam kartę EKUZ. Czy ubezpieczenie turystyczne też będzie mi potrzebne?

Tak. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego umożliwia dostęp do publicznych placówek służby zdrowia, ale tylko w krajach członkowskich Unii Europejskiej i EFTY. Mało tego – zakres jej ochrony jest bardzo podstawowy, najczęściej refunduje tylko część usług medycznych, a za pozostałe trzeba zapłacić z własnej kieszeni.

Z zakresem karty EKUZ (europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego) można zapoznać się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, pokrywanej przez nią koszty są zindywidualizowane w przypadku wszystkich państw UE i EFTY. EKUZ (europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego) nie refunduje kosztów powrotu do kraju oraz akcji ratowniczych, nie działa również w placówkach prywatnych (a często w kurortach turystycznych znajdują się tylko takie).

Kupuję turystyczne ubezpieczenie na wyjazd online. Czy to bezpieczne?

Tak – wszystkim kupującym ubezpieczenie turystyczne za pomocą naszego kalkulatora gwarantujemy pełne bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu szyfrowanego połączenia oraz ochronie danych osobowych. Nowoczesne rozwiązania gwarantują bezpieczne płatności online za pomocą systemu DotPay. Kup już teraz bezpieczenie turystyczne ubezpieczenie dla siebie.

Porównaj 12 ofert ubezpieczeń turystycznych w 1 miejscu - Polisaturystyczna.pl Porównaj ubezpieczenia turystyczne online już w 3 minut! Kup polisę 24/7 przez internet już od 15 złotych i miej spokojne wakacje za granicą! polisaturystyczna
4.48 /5 z 33 ocen
Twoja ocena została już dodana: {{ratingCtrl.existingRating}}
cancel down-arrow back next angle-left angle-right cancel-tab chevron-down